Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

ごめんなさい


ごめんなさい 【ご免なさい、御免なさい】 gomen-naszai 2016-05-03
bocsánat遅れてごめんなさい。」 „Bocsánat a késésért!
pardon


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys ja-hu