Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

とぜつする


とぜつする 【途絶する】 todzecuszuru 2016-03-15
elakad交通が途絶した。」 „Elakadt a forgalom.
megakadアジアの貿易は途絶した。」 „Megakadt az ázsiai kereskedelem.


Adys version 3.6.2 release 2016-10-14

Adys ja-hu