Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

デリケートな


デリケートな derikétona 2016-04-03
érzékeny彼はすべての発言に対してデリケートです。」 „Minden megjegyzésre érzékeny.
kényesこれはデリケートな問題です。」 „Ez kényes kérdés.


Adys version 3.6.4 release 2016-12-10

Adys ja-hu