Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

pap


pap 2016-04-24
おしょう 【和尚】 osou (buddhista)
ぐうじ 【宮司】 guudzsi (sintó)
さいし 【祭司】 szaisi
しさい 【司祭】 siszai (katolikus, anglikán poszt)
しんぷ 【神父】 sinpu (katolikus)Az esküvőn a pap leejtette a gyűrűt.” 「神父さんは結婚式で指輪を落とした。
せいしょくしゃ 【聖職者】 szeisokusa (egyházi rend tagja)
ぼうさん 【坊さん】 bouszan (buddhista)
ぼくし 【牧師】 bokusi (református)
pappá szentelés にんしょく 【任職】 ninsoku


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja