Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

pedálos varrógép


pedálos varrógép 2011-11-03
あしぶみしきミシン 【足踏み式ミシン】 asibumisikimisin
あしぶみミシン 【足踏みミシン】 asibumimisin


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja