Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

természetfölötti képességű ember


természetfölötti képességű ember 2014-08-29
ちょうのうりょくしゃ 【超能力者】 csounourjokusa


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja