Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

zsugori


zsugori 2016-05-05
けちな kecsinaOlyan zsugori volt, hogy még a villanyt sem vezette be.” 「電気を入れないほどけちでした。


Adys version 3.6.4 release 2016-12-10

Adys hu-ja