Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

út menti


út menti 2011-11-05
かいどうぞいの 【街道沿いの】 kaidoudzoino
どうろぞいの 【道路沿いの】 dourodzoino
ドライブイン doraibuin


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja