Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

さっとあちらへむく


さっとあちらへむく 【さっとあちらへ向く】 szatto acsira-e muku 2016-04-22
odakap物音でさっとあちらに頭が向いた。」 „A zajra odakaptam a fejem.


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys ja-hu