Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

ざいさんがふえる


ざいさんがふえる 【財産が増える】 dzaiszangafueru 2016-03-20
gyarapodik兄の財産が増えた。」 „A bátyám gyarapodott.
gyarapszik会社の財産が増えている。」 „Gyarapszik a vállalat.


Adys version 3.6.6 release 2018-01-24

Adys ja-hu