Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

みさかいなく


みさかいなく 【見境なく、見さかいなく】 miszakainaku 2016-04-06
meggondolatlanul
válogatás nélkül彼は見さかいなく殺す。」 „Ő válogatás nélkül öl.


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys ja-hu