Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

ambulancia


ambulancia 2013-12-07
がいらいかんじゃしんさつしょ 【外来患者診察所】 gairaikandzsasinszacuso (járóbeteg ellátó hely)
しんりょうじょ 【診療所】 sinrjoudzso (betegellátó hely)


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja