Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

argentin


argentin 2014-07-22
アルゼンチンじん 【アルゼンチン人、亜爾然丁人】 arudzencsindzsin (ember)
アルゼンチンの arudzencsin-no


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja