Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

barlang


barlang 2012-10-30
いわむろ 【岩室】 ivamuro
どうくつ 【洞窟】 doukucu
sziklabarlang いわあな 【岩穴】 ivaana


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja