Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

benyomul


benyomul 2016-03-08
はいりこむ 【入り込む、入りこむ】 hairikomuBenyomult az ajtón.” 「ドアから入り込んだ。


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja