Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

beoszt


beoszt 2016-05-05
くぎる 【区切る】 kugiruBeosztja az idejét.” 「時間を区切る。
けんやくする 【倹約する】 ken-jakuszuru (takarékoskodik)Az anyukám beosztja a nyugdíját.” 「お母さんは年金を倹約している。
じょうずにつかう 【上手に使う】 dzsoudzunicukau (jól használ)Ha jól beosztod a pénzed, marad szórakozásra is.” 「お金を上手に使うと遊びにも残ります。
せつやくする 【節約する】 szecujakuszuru (spórol)Nem tudom beosztani a pénzem.” 「節約できない。
だんどりをつける 【段取りをつける】 dandori-ocukeruBeosztottam a munkámat.” 「仕事の段取りをつけた。
はいぞくする 【配属する】 haidzokuszuru (munkahelyre)A személyzeti osztály vezetője beosztott a számviteli osztályra.” 「人事部長は私を経理部に配属した。
はいぶんする 【配分する】 haibunszuru (eloszt)Beosztja az idejét, hogy minden kérdésre maradjon idő.” 「全ての問題に答えられるように時間を配分する。
わりあてる 【割り当てる】 variateru (hozzárendel)Nehezebb munkára osztottak be.” 「難しい仕事を割り当てられた。


Adys version 3.6.6 release 2018-01-24

Adys hu-ja