Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

felderít


felderít 2016-05-01

földerít 2016-03-02
かいけつする 【解決する】 kaikecuszuru (megold)A rendőrség felderítette az ügyet.” 「警察は事件を解決した。
さぐりだす 【探り出す】 szaguridaszuFelderítettem a feleségem titkát.” 「妻の秘密を探り出した。
さぐる 【探る】 szaguruPróbálta felderíteni a helyzetet.” 「様子を探っていた。
たんけんする 【探検する】 tankenszuruFelderítettem a környékünket.” 「家のまわりを探検した。
ていさつする 【偵察する】 teiszacuszuruFelderítette az ellenség csapatait.” 「敵を偵察した。
よろこばす 【喜ばす】 jorokobaszuA profit felderítette a befektetőket.” 「利益は投資家を喜ばせた。
felderítetlen みかいけつの 【未解決の】 mikaikecunoNőtt a felderítetlen esetek száma.” 「未解決事件が増えている。
felderített かいけつずみの 【解決済みの】 kaikecudzumino (megoldott)


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja