Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

gondolkozik


gondolkozik 2016-04-06
かんがえる 【考える、勘える、稽える】 kangaeruNem gondolkozik, csak cselekszik.” 「彼は考えないで行動する。


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja