Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

illékony


illékony 2008-08-30
きはつせいのつよい 【揮発性の強い】 kihacuszeinocujoi (erősen illékony)


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja