Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

kereslet


kereslet 2016-03-26
うれゆき 【売れ行き、売行き、売行】 urejuki (eladások alakulása)Nincs rá kereslet.” 「売れ行きが悪い。
じゅよう 【需要】 dzsujou


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja