Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

kutyafuttában


kutyafuttában 2017-04-27
いいかげんに 【いい加減に】 iikagen-ni (felületesen)A hivatal kutyafuttában intézi az ügyeket.” 「事務所はいい加減な手続きをする。
いそいで 【急いで】 iszoideKutyafuttában megnéztem a várost.” 「急いで町を見物した。


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja