Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

zsugori


zsugori 2016-05-05
けちな kecsinaOlyan zsugori volt, hogy még a villanyt sem vezette be.” 「電気を入れないほどけちでした。


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja